PPC Range (#3) closed 9am to noon for Air Cadets Training.

|||::
1325 Nanaimo Lakes Road, Nanaimo, BC